Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Březová

Pozvánka

na 4. zasedání zastupitelstva města Březová, které se bude konat se bude konat v pondělí 23. dubna 2018 od 17:00 hod. | Zasedací místnost MěÚ Březová.

Na programu jednání bude mj.:

  • Interpelace občanů;
  • Kontrola plnění úkolů;
  • Účetní závěrka města k 31.12. 2017;
  • Rozbor hospodaření města Březová za rok 2017;
  • Závěrečný účet města Březová za rok 2017 společně se zprávou výsledku přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2017;
  • Zpráva o činosti RM od posledního ZM;
  • Zpráva o činnosti výborů ZM.
17.1.2018