Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová

Pozvánka

na 3. zasedání zastupitelstva města Březová, které se bude konat se bude konat v pondělí 26. března 2018 od 17:00 hod. | Zasedací místnost MěÚ Březová.

Na programu jednání bude mj.:

  • Interpelace občanů;
  • Kontrola plnění úkolů;
  • Rozpočet města na rok 2018;
  • Pravidla rozpočetového procesu na rok 2018;
  • OZV č. 1/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
  • Zpráva o činosti RM od posledního ZM;
  • Zpráva o činnosti výborů ZM.
17.1.2018