Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Březová

Pozvánka

na 6. zasedání zastupitelstva města Březová, které se bude konat se bude konat v pondělí 25. června 2018 od 17:00 hod. | Zasedací místnost MěÚ Březová.

Na programu jednání bude mj.:

  • Interpelace občanů;
  • Kontrola plnění úkolů;
  • 2. rozpočtové opatření v roce 2018;
  • Zpráva o činosti RM od posledního ZM;
  • Zpráva o činnosti výborů ZM.
17.1.2018