Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Březová

Pozvánka

na 7. zasedání zastupitelstva města Březová, které se bude konat se bude konat v pondělí 24. září 2018 od 17:00 hod. | Malý sál Kulturního domu.

Na programu jednání bude mj.:

  • Interpelace občanů;
  • Kontrola plnění úkolů;
  • 4. rozpočtové opatření v roce 2018;
  • OZV č.2/2018, kterou se zrušují některé OZV města;
  • Zpráva o činosti RM od posledního ZM;
  • Zpráva o činnosti výborů ZM.
17.1.2018