Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Březová

Pozvánka

na 8. zasedání zastupitelstva města Březová, které se bude konat se bude konat v pondělí 30. října 2017 od 17:00 hod. | zasedací místnost MěÚ Březová.

Na programu jednání bude mj.:

  • Interpelace občanů;
  • Kontrola plnění úkolů;
  • 4. rozpočtové opatření v roce 2017;
  • Zpráva o činosti RM od posledního ZM;
  • Zpráva o činnosti výborů ZM.
15.9.2017