Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Březová

Pozvánka

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Březová, které se bude konat se bude konat ve pondělí 17. prosince 2018 od 17:00 hod. | Zasedací místnost MěÚ Březová.

Na programu jednání bude mj.:

  • Interpelace občanů;
  • Zpráva o činnosti výborů ZM;
  • Kontrola plnění úkolů;
  • Rozpočtové provizorium pro rok 2019;
  • Termíny jednání ZM v roce 2019;
  • 6. rozpočtové opatření v roce 2018.
13.11.2018