Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Březová

Pozvánka

na 9. zasedání zastupitelstva města Březová, které se bude konat se bude konat v pondělí 27. listopadu 2017 od 17:00 hod. | zasedací místnost MěÚ Březová.

Na programu jednání bude mj.:

  • Interpelace občanů;
  • Kontrola plnění úkolů;
  • 5. rozpočtové opatření v roce 2017;
  • Zpráva o činosti RM od posledního ZM;
  • Zpráva o činnosti výborů ZM.
16.11.2017