Knihovna motivuje ke čtení

Motivovat děti ke čtení přijela do naší knihovny paní Radana Sedláčková, která jakožto majitelka Nakladatelství Thovt, knihy nejen vydává, ale také hledá různé způsoby, jak děti podpořit a pomoci jim se čtením. Jednou z těchto aktivit jsou motivační hry, jejichž cílem je děti nenásilnou formou přivést ke čtení.

My jsme do knihovny tentokrát pozvaly žáky 2., 4. a 8. třídy naší základní školy. Druháci se vydali na plavbu za pokladem kapitána Černovouse. Byli rozděleni do tří družstev. Každé družstvo mělo nelehký úkol v podobě vyplňování různých tajenek a plnění úkolů, na které hledali odpovědi ve stejnojmenné knize Plavba za pokladem kapitána Černovouse. Společně pak všichni dopluli do cíle. Čtvrťáci si pak v podobném duchu hráli s knihou Tajemná výprava do starověku, osmáci si vyzkoušeli Útok na Pompeje.

Hodiny s paní Radanou byly velmi zábavné a poučné. Všechny zmíněné knihy je možné zapůjčit v naší knihovně.

Hezký den Míša a Míša

Knihovna motivuje ke čtení
Knihovna motivuje ke čtení
Knihovna motivuje ke čtení
Knihovna motivuje ke čtení
Knihovna motivuje ke čtení
Knihovna motivuje ke čtení
Knihovna motivuje ke čtení
Knihovna motivuje ke čtení
23.11.2017