Město Březová nabízí k prodeji Multicar M251/09

Město Březová nabízí k prodeji Multicar M251/09

Město Březová nabízí k prodeji vozidlo Multicar M251/09,RZ: 1K5 3339, rok výroby 1990, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou.

Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2691/04/17 na 49.400,--Kč (včetně DPH).

Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup vozidla“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna a lhůta končí ve čtvrtek 28.12.2017 do 14.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne Rada města na svém lednovém jednání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny.

15.12.2017