Energetická úspora bytového domu čp. 120 v ul. Komenského

V druhé polovině roku 2017 realizovalo město Březová dva projekty s názvem: "Snížení energetické náročnosti budovy Komenského 120 - Březová" a "Snížení energetické náročnosti budovy Komenského 121 - Březová".  

Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií, a to ve výši 1 716 459,05 Kč u čp. 120 a 1 209 567,90 Kč u čp. 121.

Celkové náklady:

na projekt čp. 120 je 4 731 222,99

na projekt čp. 121 je 2 883 253,59

Realizátor a investor projektů: Město Březová

Poskytovatel dotace:                IROP (integrovaný regionální operační program)

Energetická úspora bytového domu čp. 120 v ul. Komenského
Energetická úspora bytového domu čp. 120 v ul. Komenského
20.12.2017