2. mimořádné jednání ZM Březová dne 20. prosince 2017

USNESENÍ z 2.mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 20.12.2017 v 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení:  Mgr.Kávová, Mgr.Halčinská, p.Peterka

2.Projednali: a) Žádosti o dotaci v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2018

3.Přijali toto usnesení:

Usnesení č.90/17
ZM schvaluje podání žádostí o dotaci na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektů:
a)“Modernizací dětských hřišť za vyšší bezpečnost našich dětí“ v částce 570.000,--Kč včetně DPH
b)“Tažné zařízení pro úpravu běžeckých stop“ v částce 730.000,--Kč včetně DPH.
ZM schvaluje předfinancování projektů a schvaluje případné přijetí získané dotace. ZM dále pověřuje starostu podpisem žádostí a všech příslušných dokumentů.

Schválili: Jan Jiříček - místostarosta města, Miroslav Bouda - starosta města

22.12.2017