Pravidla prodeje půdních bytů v čp. 81-84 ul. Sklářská

Zastupitelstvo Města Březová rozhodlo na svém jednání dne 29.1.2018 usnesením č. 3/18 schválit tato
pravidla prodeje půdních bytů v domech čp. 81-84 v ul.Sklářská z majetku města Březová do
soukromého vlastnictví.

5.2.2018