Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva za r.2017 o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)

V roce 2017 bylo doručeno MěÚ Březová 23 písemných žádosti o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Obsah některých žádostí byl velice rozsáhlý, proto uvádím souhrn požadovaných údajů:

 • vysvětlení stanoviska MěÚ Policii ČR, OO-venkov (neshody v domě)
 • poskytnutí investičního rozpočtu pro ok 2017
 • informace o výši odměny za právní služby ( v tomto případě byl žadatel nespokojený a podal na město žalobu ke Krajskému soudu v Plzni, kde při ústním jednání u soudu vzal žadatel-žalobce svou žalobu zpět před tím, než o ní soud rozhodl – řízení bylo Krajským soudem zastaveno)
 • kopie stavebního deníku na akci „Rudolec – výstavba víceúčelového objektu“
 • parkování ve městě, budování parkovišť – poskytnutí veškeré stavební dokumentace
 • kopie dokumentace, související s odtahem vozidla
 • údaje o veřejném osvětlení ve městě
 • informace k uzavřené smlouvě s firmou EKO-KOM a.s.
 • informace k problémům se škodlivými ptáky ve městě
 • informace k sociálnímu bydlení ve městě
 • informace k jednotlivým náplním práce zaměstnanců MěÚ
 • projektové dokumentace ke stavbě MFC, včetně vyčíslení nákladů na stavbu
 • poskytnutí rozpočtů města za poslední 3 roky
 • informace k vyhlášeným záměrům na pozemky a nemovitosti ve městě
 • informace k výběrovým řízením za poslední 2 roky
 • kopie Obecně závazných vyhlášek města
 • informace k umisťování dopravních značek ve městě
 • kopie smluv s firmami, které prováděly výstavbu parkovišť ve městě
 • informace o stavebních pozemcích ve městě
 • informace k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
 • informace k revitalizaci Rudolecké rokle
 • kopie smluv o dílo na investiční akce, prováděné v roce 2017 ve městě
 • informace o uvolněných zastupitelích ve městě

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona. 

Jana  Kašparová
tajemnice MěÚ

12.2.2018