Investice do ZŠ Březová

Název projektu:                                           Investice do ZŠ Březová

Celkové způsobilé výdaje projektu:           2 341 668,00 Kč

Příspěvek Evropské unie na projekt:         2 224 584,60 Kč

Vlastní zdroj financování města:                117 083,40 Kč

 

Stručný popis projektu:

Projekt je realizován v rámci areálu ZŠ Březová jejím zřizovatelem, městem Březová. Jde o rekonstrukci a stavební úpravy stávající infrastruktury (rekonstrukce stávající učebny dílen na učebnu přípravy pokrmů s kapacitou 15 žáků).  Hlavní aktivita je realizována včetně zabezpečení bezbariérovosti provozu prostřednictvím stavebních úprav a výtahu (budova s odbornými učebnami školní družinou). Vedlejší aktivitou projektu jsou úpravy zeleně a venkovního prostranství v areálu ZŠ Březová (oplocení a elektronické zabezpečení hlavní budovy školy).

7.5.2018