OZNÁMENÍ - Modernizace mostu event.č.210 22-1 Lobzy

Na základě informace krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Vám oznamueme, že od 1.8.2018 je předpokládaný termín stavby Modernizace mostu event.č.210 22-1 Lobzy.

Termín dokončení stavby je 31.10.2018 a stavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice.

Veškeré dotazy, prosím, směřujte na p. Schillerovou, technika realizace staveb tel. č.: 352 356 147 nebo mobil č. 606 690 455.

13.6.2018