Rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb.

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb. ze dne 23. května 2018 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstev hlavního města Prahy a zasupitelstev jeho městských částí.

15.6.2018