Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města Březová

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města Březová, které se bude konat se bude konat ve pondělí 28. ledna 2019 od 17:00 hod.

ZIMNÍ ÚDRŽBA komunikací

ZIMNÍ ÚDRŽBA komunikací

Pohotovostní telefonní čísla:

Vedoucí MH: 604 731 791 (p. Smíšek)

Vedoucí směny: sudý týden: 603 564 818 (p. Werner)
                            lichý týden: 604 446 395 (p. Katzer)

Přečíst »11.1.2019 | Ostatní  

Aktuální informace o běžeckých stopách

Aktuální informace o běžeckých stopách

Aktuální informace o běžeckých stopách získáte na www.skibrezova.cz

Další informace naleznete na http://gis.kr-karlovarsky.cz/KLM/flex/

Přečíst »11.1.2019 | Ostatní  

Je zajištěna nová dovozová služba pro seniory

Je zajištěna nová dovozová služba pro seniory

Senioři nad 65 let věku a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P, kteří nemají možnost vlastní dopravy, budou moci od nového roku využít dovozovou službu za účelem dopravy zejména k vyřízení úředních záležitostí či k lékaři na Březové nebo v Sokolově. Službu bude zajišťovat radnice pro březovské občany ve vymezeném čase dle provozního řádu, jehož znění přinášíme na jiném místě tohoto vydání. Bližší informace lze získat a objednávky provádět na telefonním čísle 352 633 516, mobilním telefonním čísle 725 093 073 (Městský úřad Březová, p. Fialová), popř. elektronicky na e-mailové adrese fialova@ mu-brezova.cz.

CENÍK Dovozové služby města Březová

Dovozové místo Cena

Březová 20 Kč

Březová - Sokolov jednosměrná cesta 30 Kč

Březová - Sokolov obousměrná cesta 50 Kč

Čekací doba 10 Kč/hod.

Přečíst »11.1.2019 | Ostatní  

Cena vody po pěti letech poroste. Jen o inflaci

Cena vody po pěti letech poroste. Jen o inflaci

Jak už to bývá, závěr roku někdy přináší i ne zcela pozitivní zprávy. Tou je letos fakt, že po pěti letech stagnace zřejmě dojde od příštího roku opět k mírnému navýšení ceny vody. Podle dosavadních výsledků projednávání ceny v příslušných orgánech je na obzoru mírný nárůst, byť minimální, a to o výši předpokládané inflace, tedy v průměru o 2,4 %. Po několika letech  maximálního utlumování dopadů nárůstu vstupů na spotřebitele se již jeví jako nezbytné další opětovný nárůst nákladů do ceny částečně promítnout. Každoroční průběh schvalování ceny vody pro následující rok je proces složitý. Vždy před samotným schvalováním cen vodného a stočného se setkají zástupci provozovatele a zástupci majitelů vodohospodářského majetku. Majitele na těchto jednáních zastupují představitelé měst Sokolov, Březová a Loket a projednávají se konkrétní jednotlivosti týkající se cen, aby byl následně dostatečný časový prostor tyto záležitosti projednat a schválit ve všech orgánech. Následně je záležitost předmětem jednání výkonného výboru majitele vodohospodářských zařízení, tedy společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o., jejímiž společníky jsou obce, které do společnosti vložily svůj vodohospodářský majetek ke společnému provozování.

Posléze se cenový návrh předkládá ke schválení valné hromadě společnosti, a to po předchozím pověření a schválení zastupitelstvy všech dotčených měst a obcí. Tato valná hromada se uskuteční 14. prosince. Je pravdou, že cena vodného a stočného v našem regionu patří k těm mírně nadprůměrným, avšak je nutno připomenout, že zdejší vodárenské zařízení je velmi rozmanité a na provoz náročné, kdy je třeba čerpat vodu z nádrže Horka do různých vzdálených vodojemů, je třeba provozovat mnoho desítek čistíren odpadních vod, na jejichž provoz navíc doléhá stále se zpřísňující legislativa, a v neposlední řadě se investuje do celé řady nových vodovodů a vodárenských zařízení, což se také v ceně vody projevuje. V současné době opět dochází i k nárůstu ceny odebírané surové vody od Povodí Ohře, k nárůstu cen energií, je nutné řešit též mzdové náklady především u dělnických a technických profesí, které již celou řadu let nebyly navyšovány. Přesto bylo dohodnuto, že nárůst vodného a stočného pro rok 2019 bude jen v úrovni předpokládané inflace, což v konečném důsledku přestavuje cca 1,20 Kč za metr krychlový za vodné a 0,90 Kč za stočné. Se zbytkem navýšených nákladů se tedy bude muset vyrovnat ve svých nákladech provozovatel. Ještě připomeňme, že konečná účtovaná cena je u nás dvousložková, a proto se poněkud rozdílně navýšení projeví u různých typů odběratelů. Tzv. druhá složka za stálou platbu za fakturační vodoměr totiž vyjde při vyúčtování výhodněji u hromadných odběrů např. v bytových domech, kde se na jeden vodoměr pomyslně „složí“ několik odběratelů (domácností), než u odběrů např. v rodinném domě, kde za vodoměr platí jen jedna rodina.

Miroslav Bouda, starosta města

Přečíst »10.1.2019 | Ostatní  

Informace k čipovým kartám

Informace k čipovým kartám

Z důvodu zlepšení podmínek pro vydání čipových karet, žádáme o vyplnění žádosti o vydání bezkontaktní čipové karty. K vyzvednutí čipové karty budete vyzváni, jakmile bude vaše žádost o vydání BČP zpracována.

Přečíst »8.1.2019 | Ostatní  

Zveme Vás do knihovny

Zveme Vás do knihovny

Zveme Vás do knihovny 4. února na besedu "Vliv psychiky na lidské zdraví"25. února na besedu s Bc. V.Karbanovou na téma "První pomoc".

K příležitosti oslav MDŽ jsme pro Vás připravily přednášku se stylistkou a vizážistkou D.Beranovou na téma "Osobní styl a image", která se bude konat 5.března.

Moc se na Vás těšíme. Míša a Míša 

OHLÉDNUTÍ ZA HORKÝM LÉTEM NA KAMENICI

OHLÉDNUTÍ ZA HORKÝM LÉTEM NA KAMENICI

V těchto deštivých a chladných dnech asi neuškodí malé ohlédnutí za krásnými dny letošního léta. V sobotu 7. července se konal již třetí ročník turnaje v pétanque. Prostranství u naší nové pergoly na Kamenici je pro tuto aktivitu ideální, a tak se alespoň jednou za rok sejdeme k této společenské, spíše než sportovní, hře, která je vhodná pro všechny věkové kategorie. Také účast „našich důchodců“ je vždy příkladná. Poděkování patří rodině Krauzů za ruční výrobu medailí pro vítěze. Další sportovní akcí byl turnaj v líném tenise (čtyřhra), který jsme pořádali 4. srpna na místním hřišti. Do turnaje se na poslední chvíli přihlásilo osm hráčů, z nichž byly tři páry smíšené a jeden ryze mužský. Hrálo se systémem každý s každým a z vítězství se radovali Petr Ontko a Nicole Krauzová, kteří prošli všemi zápasy bez jediné porážky. Bohužel se z této akce nedochovala žádná fotodokumentace, brali jsme to jako nultý a zkušební ročník, takže příští rok se všemi „oficialitami“. V sobotu 8. září 2018 se pak uskutečnil další ročník turnaje v nohejbale na Kamenici. Za příznivého počasí se na hřišti sešlo osm tříčlenných družstev, základní část se odehrála ve dvou skupinách „každý s každým“ a pak systémem play-off. V zápase o třetí místo porazil tým Autoškoly Vyskočil nohejbalisty z Březové. Finále vyhrál tým „FILE“, když ve finálové bitvě porazil družstvo „MÁCA“. I když nejsou sportovní prostory na Kamenici na špičkové úrovni, všichni zúčastnění svými výkony potvrdili, že nohejbal umí a svým herním projevem rozhodně nezklamali. Za zmínku také stojí nejstarší tým turnaje, který sice skončil na posledním osmém místě, ale s věkovým součtem více jak 200 let si zaslouží velkou poklonu. Výbornou sportovní kulisu pak jistě doplnilo i zázemí s pestrým občerstvením. Realizační tým touto cestou děkuje všem hráčům za jejich účast a městu Březová za finanční a technickou podporu.

Přečíst »5.12.2018 | Ze sportu  
Kam po Sokolovsku
Kam po Sokolovsku
Mediální partner města: Český rozhlas Plzeň

KINO ADMIRA - PROGRAM NA LEDEN 2019

KINO ADMIRA - PROGRAM NA LEDEN 2019

Program digitálního kina Admira na měsíc LEDEN 2019.

Ples města Březová 2019

Ples města Březová 2019

Vstupenky na sezení jsou vyprodané. K dispozici jsou ještě VSTUPENKY NA STÁNÍ, k dostání v Infocentru MěÚ Březová. 

Divadelní představení KLÍČE NA NEDĚLI

Divadelní představení KLÍČE NA NEDĚLI

Divadelní představení ochotnického souboru z Ostrova.

MASOPUST BŘEZOVÁ 2019

MASOPUST BŘEZOVÁ 2019

Tradiční masopustní veselí v Březové ...

Divadelní představení TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Divadelní představení TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým. Úspěšná divadelní komedie Fanny agentury Praha.

Bowlingový turnaj párů

Bowlingový turnaj párů

V sobotu 9. 2. 2019 od 9:00 hodin BOWLINGOVÝ TURNAJ PÁRŮ.

Talk-show HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE - Zdeněk Pohlreich, Petr Vondráček

Talk-show HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE - Zdeněk Pohlreich, Petr Vondráček

Na Březovou zavítají známý šéfkuchař a televizní osobnost Zdeněk Pohlreich a herec, zpěvák a hudebník Petr Vondráček. To vše v zábavné talk-show "Hvězdy jak je neznáte".