1. ADVENTNÍ NEDĚLE

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Město Březová pořádá 1. ADVENTNÍ NEDĚLI na kamenické kapli sv. Máří Magdalény. Přijďte se vánočně naladit dne 2. prosince 2018. Tradičně od 15:30 hodin střídavě vystoupí pěvecký sbor z Lokte „CUBITUS“ a dechový orchestr „BŘEZOVÁČEK“ se svými sólisty. Od 16:00 hodin požehná adventnímu věnci loketský farář Dr. Jiří MAJKOV, který zapálí první adventní svíci…

Na místě bude připraveno tradiční občerstvení. ODVOZ ZAJIŠTĚN V 15:15 HODIN OD MěÚ Březová!!!

7.11.2018