Základní informace

Základní informace

Základní škola Březová, Komenského 232, 357 61 Březová

Ředitel školy:
Mgr. Jiří Daneš, telefon: +420 352 633 541

Zástupce ředitele školy:
Mgr. Jana Novotná, telefon: +420 352 633 542

Sekretariát školy:
Ilona Hynková, telefon: 352633540

e-mail: sekretzs@mu-brezova.cz

www: www.zs-brezova.cz

18.2.2011