Termíny jednání ZM pro rok 2017

Zastupitelstvo města Březová v roce 2017 zasedá v těchto dnech:

30. ledna
27. února
27. března
24. dubna
29. května
26. června
25. září
30. října
27. listopadu
18. prosince

Jednání ZM se konají od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

27.1.2014