Termíny jednání RM na rok 2017

Rada města Březová v roce 2017 zasedá v těchto dnech:

16. ledna
13. února
13. března
10. dubna
15. května
12. června
11. září
16. října
13. listopadu
11. prosince

Jednání RM se konají od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ. 

1.1.2014