2. mimořádné jednání ZM Březová dne 4. října 2010

USNESENÍ

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města,

které se konalo dne 4. října 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

ZM přijalo tato usnesení

 

Usnesení č.90/10

ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2010.

 

Usnesení č.91/10

ZM schvaluje přímou dotaci na dokončenou bytovou jednotku:

p. Fenkl František - stavba pro trvalé bydlení - rodinný dům čp.83,  p.p.č.72/2 v k.ú. Kamenice u Sokolova. Celková výše dotace 100.000,-- Kč,

p. Kyselka Václav - stavba pro trvalé bydlení - rodinný dům čp.82,  p.p.č.146 v k.ú. Kamenice u Sokolova. Celková výše dotace 100.000,-- Kč,

p. Platl Miroslav - stavba pro trvalé bydlení - bytová jednotka v  čp.155 ul. Smetanova, p.č.286 v k.ú. Březová u Sokolova. Celková dotace 50.000,--Kč.

ZM schvaluje uzavření příslušných smluv a pověřuje starostu města jejich podpisem.

 

Usnesení č.92/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 22.864,--Kč s p. Putyrou Josefem bytem Březová, Hlavní čp.108. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu v čp. 122 ul. Komenského za měsíce 11/2009, 3-9/2010, poplatků z prodlení a poplatku za komunální odpad.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

 

Usnesení č.93/10

ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 32.492,--Kč s p. Dudziakovou Andreou bytem Březová, Komenského čp.120. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 10, 12/2009, 1-2/2010, 4-8/2010 a poplatků z prodlení.

ZM schvaluje prominutí účtování poplatku z prodlení za výše uvedené období v případě, že splátky budou hrazeny řádně v termínu.

ZM pověřuje starostu města podpisem Dohody.

 

11.10.2010