Společenské organizace

TJ Olympie Březová
Předseda TJ: Pavel Peterka
Tel.: 604 877 142

FK Olympie Březová
Předseda FK: p. Petr Kortus, Hlavní 87, Březová
Tel: 728 310 128
e-mail:  fkolympie@gmail.com
web: http://www.fkolympie.wz.cz/

Sbor dobrovolných hasičů Březová
Velitel jednotky: Jaroslav Pudil, tel. 723 878 867
Telefon - hasičská zbrojnice: 352 661 315
e-mail: sdh.brezova@seznam.cz

 AMK Březová
Předseda: Miroslav Bouda
Mob. tel.: 724 180 833
e-mail: bouda@mu-brezova.cz
web: http://www.biketrial-brezova.cz/

Pionýrská skupina Březová
Kontakt: Martin Düringer, Jana Düringerová
Tel.: 721 085 229, 605 750 802
e-mail: pionyrbrezova@seznam.cz
web: http://brezova.pionyr.cz

Motokros Březová
Jaroslav Paulus
mob. tel.: 602 425 688

Svaz Chovatelů Kostelní Bříza
Předseda: Herbert Zens
Tel.: 352 699 128  

Český zahrádkářský svaz - ZO Březová
Předsedkyně: Magda Valečková
  e-mail: MagdaValeckova@seznam.cz
mob. tel.: 605243481

Základní kynologická organizace Březová
web: http://zko-brezova.blog.cz

Český červený kříž
Předsedkyně: Lucie Peroutková
mob. tel.: 774 814 198

23.4.2011