Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2010

V roce 2010 byly MěÚ Březová doručeny 2 písemné stížnosti.
Jedna stížnost se týkala parkování osobních automobilů před domem čp. 353 v ul. Hlavní. Tato stížnost byla klasifikována, jako oprávněná a byla vyřešena změnou dopravního značení. Druhá stížnost byla posuzována jako neoprávněná a jednalo se o stížnost na nečinnost pracovníků MěÚ. Stěžovateli však byla odpověď na jeho dotaz zaslána, což pracovník MěÚ dokázal předložením tzv. „doručenky“.
K vyřízení stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ a ve složitých případech právního zástupce města.
Jana Kašparová
tajemnice MěÚ

 

26.4.2011