Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2009

V roce 2009 byly MěÚ Březová doručeny 2 písemné stížnosti.
Jedna stížnost se týkala porušování dopravního značení v ulici Hlavní, ta byla předána k vyřízení Policii ČR – Obvodnímu oddělení Sokolov venkov. Druhá stížnost byla posuzována jako oprávněná a jednalo se o nesprávné využívání pronajatého pozemku.
K vyřízení jednotlivých stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ, příslušných komisí a právního zástupce města.
Jana Kašparová
tajemnice MěÚ

25.4.2011