Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání kopií všech dokumentů, na jejichž základě byly prodány pozemky a budovy bývalého areálu kasáren v Tisové.
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali pouze ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

24.4.2011