Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání investičních plánů města pro rok 2010. Žádost však nemohla být vyřízena, jelikož nebyl schválen rozpočet měst (bude vyřízena během měsíce března 2010).
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

26.4.2011