Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Jednalo se o dotaz, zda v určitém termínu proběhlo na území našeho města a jeho částí místní referendum (neproběhlo).
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

27.4.2011