Zpráva o vyřízených stížnostech v roce 2007

V roce 2007 nebyly MěÚ Březová doručeny žádné písemné stížnosti.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

23.4.2011