Zpráva o vyřízených stížnostech v roce 2008

V roce 2008 byly MěÚ Březová doručeny 2 písemné stížnosti, které byly hodnoceny jako oprávněné.
Jedna stížnost se týkala nefunkčních plynových kamen v nájemním bytě města a druhou stížností byla řešena otázka znečišťování ovzduší spalováním odpadu v kamnech v části Kamenice.
Obě stížnosti byly vyřízeny ve stanoveném termínu

K vyřízení jednotlivých stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ a právního zástupce města.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

24.4.2011