Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2008 byla doručena MěÚ Březová 1 písemná žádost o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.
Jednalo se o zaslání investičních plánů města pro rok 2009. Žádost však nemohla být vyřízena, jelikož nebyl schválen rozpočet města (bude vyřízena během měsíce dubna 2009).
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

25.4.2011