Volnočasové aktivity pro děti

Volnočasové aktivity pro naše děti

Fotbal: žáci – dorost
Kontakt: Kortus Petr - 728 310 128

Výbor FK, každou úterý od 17.30 – šatny na fotbalovém stadionu

Fotbal: přípravka
Kontakt: Vladimír Hora - 603 106 393

TJ Olympie - oddíl zápasu
Kontakt: Peterka Pavel -  604 877 142
web: http://www.olympiebrezova.estranky.cz/

Kroužky při MěÚ: mažoretky - hudební - výtvarný
ZuŠ Sokolov -http://www.zussokolov.cz/cz/uvod/

Zájmové kroužky při ZŠ:
anglického jazyka, knihovnický, sportovní gymnastiky, košíkové
Kontakt: ZŘ ZŠ p. Novotná, tel. 352 63 35 42

Pionýrská skupina Březová:
Kontakt: Martin Düringer, Jana Düringerová, Tel.: 721 085 229, 605 750 802
e-mail: pionyrbrezova@seznam.cz web: http://brezova.pionyr.cz 

Kroužek mladých hasičů Březová
Velitel jednotky: Tomáš Katzer, tel. 352 661 315
e-mail: sdh.mhbrezova@seznam.cz
web:http://mhbrezova.webnode.cz/
Karlovarská liga: http://ligamh.webnode.cz/

Dramatický soubor Lupínek:
Kontakt: T. Večerka, tel. 776 553 003

DUHA TNT:
vedoucí: T. Vacátko, tel. 702 303 591
web: www.duha-tnt.cz
e-mail: duha-tnt@seznam.cz

29.4.2011