Město Březová má svého strážníka a kamerový bod

Výkon služby strážníka na Březové str. Bc. Stanislav Masák je pro město přínosem. Strážník pracuje a je velen do služby velitelem Městské policie v Sokolově a zároveň je jeho nadřízeným starosta města. Jeho hlavní služební teritorium je město Březová a přilehlé obce, které pod město spadají a do kterých bude v pravidelných intervalech dojíždět.

Str. Bc. Stanislav Masák je velen do služby ve směnném provozu, a tak jej občané mohou potkat někdy v časných ranních hodinách, ale i v pozdních odpoledních. Strážník má k dispozici svou kancelář, kterou mu propůjčil Městský úřad Březová, a to přímo v budově úřadu ve 2. patře. Pro potřeby obyvatel bude mít úřední hodiny jednou za 14 dní, a to v pondělí v době od 15.00 - 17.00 hod. Pokud jej občané chtějí kontaktovat telefonicky, k dispozici bude na tomto telefonním čísle: 800 156 800 či 359 808 288.

Další novinkou sloužící k ochraně obyvatel a jejich majetku, stejně jako majetku města Březová, je kamerový bod, který je financován městem. Pohyblivá kamera byla umístěna na budově Městského úřadu a obrazový záznam je sveden na pracoviště Městské policie Sokolov. Dohledové pracoviště městské policie je v provozu 24 hodin denně a úzce spolupracuje s Policií ČR. Obraz z kamery bude v budoucnu sveden i na obvodní oddělení Policie ČR Sokolov-venkov.

 

Město Březová má svého strážníka a kamerový bod
Město Březová má svého strážníka a kamerový bod
16.5.2011