1. září 2011 v březovské ZŠ

Poprvé usedlo 1. září do školních lavic v naší základní škole celkem 27 prvňáčků. Novopečené školáky i jejich rodiče přivítala třídní učitelka paní Jana Lászlóová. Škola v tomto školním roce otevřela v každém ročníku jednu třídu a bude ji navštěvovat celkem 182 žáků. Relativně velký počet žáků první třídy způsobil, že po pěti letech poprvé nedošlo k poklesu celkového počtu dětí ve škole a také školní družina bude "praskat ve švech" - přihlášeno je již 32 dětí..

1. září 2011 v březovské ZŠ
1. září 2011 v březovské ZŠ
1. září 2011 v březovské ZŠ
1. září 2011 v březovské ZŠ
2.9.2011