MAS Sokolovsko usiluje o cesty pro cyklisty ve Slavkovském lese

Nezisková organizace MAS Sokolovsko získala dotaci na vylepšení cyklistických cest ve Slavkovském lese. Konkrétně jde o projektování rekonstrukcí/výstavby cykloturistických cest a o navržení cyklotras po Slavkovském lese a tamějších zaniklých obcích.
Veškeré informace o projektu najdete na webové stránce MAS Sokolovsko (tisková zpráva, mapa).

Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině
MAS Sokolovsko o.p.s. v současné době realizuje projekt, jehož cílem je vylepšit cykloturistické cesty mezi Sokolovskou pánví a Slavkovským lesem a v samotném Slavkovském lese. Výstupem projektu však nebudou žádné stavební práce, ale projektové dokumentace na rekonstrukci a výstavbu cest. Zvláštní zřetel je při plánování brán na zaniklé obce Slavkovského lesa. Záměrem projektu je přivést cyklisty po bezpečných cestách z cyklostezky Ohře do Slavkovského lesa (nejen) k zaniklým obcím a třeba až do Mariánských Lázní.Projekt je v současné době (1/2012) rozpracovaný. Již existuje návrh cyklotras, který je v souladu se záměry Klubu českých turistů (odkaz na mapku je uveden níže). V současné době probíhají jednání s vlastníky pozemků. Dle výsledků jednání bude určeno, které cesty budou projektově zpracovávány.

Pomozte nám zjistit více informací o potřebách cyklistů a odpovězte na dotazník, děkujeme! (dotazník je anonymní a otázky nemusíte nutně zodpovídat všechny)

Vyplňte prosím dotazník k projektu cyklostezek!

* DOTAZNÍK
* Návrh cyklotras 2/2012
* Informační leták
* Webové stránky projektu
* Kontaktní e-mail: mas.sokolovsko@volny.cz

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Regionálního operačního programu Severozápad - www.nuts2severozapad.cz.
 
MAS Sokolovsko usiluje o cesty pro cyklisty ve Slavkovském lese
MAS Sokolovsko usiluje o cesty pro cyklisty ve Slavkovském lese
MAS Sokolovsko usiluje o cesty pro cyklisty ve Slavkovském lese
15.2.2012