Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2011

V roce 2011 byla MěÚ Březová doručena 1 písemná stížnost, která nám byla doručena prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje. Předmětem stížnosti byl údajný nesprávný postup v rozhodnutí komise pro projednávání přestupků (údajné napadení občana Březové dvěma ženami v místním obchodě) a údajné slovní napadení jeho osoby úřednicí městského úřadu a občanů Březové. Po důkladném prošetření byla tato stížnost hodnocena jako neoprávněná. Během roku 2011 bylo řešeno několik desítek ústních stížností. K vyřízení všech stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ a ve složitých případech právního zástupce města.

14.3.2012