Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2011 byla doručena MěÚ Březová 1 písemná žádost o podání informace dle zák.č. 106/1999 Sb. Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2011. Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona. 

14.3.2012