Výstava ZUŠ

Výstava ZUŠ

Přijďte se podívat do naší knihovny na nádherné a fascinující práce žáků výtvarného a keramického oboru na Březové, odloučené pracoviště ZUŠ Sokolov.

Vánoční vyrábění v knihovně

Vánoční vyrábění v knihovně

Patchwork je starobylá textilní technika, která je v současnosti velmi žádaná a módní. Že se dá využít i pro vánoční výzdobu přesvědčila 15 zájemkyň Městská knihovna v Březové. Tedy přesněji akce, kterou knihovna uspořádala v podvečer 30. listopadu a na níž tuto techniku předvedly lektorky paní Vendula Munková a její sestra Martina Nemethová. Mnoho nádherných dekorativních předmětů účastnicím ukázaly v obrazové dokumentaci, ale i v reálné podobě. Pak všem vyrazily dech tvrzením, že na konci setkání určitě všechny přítomné budou umět touto technikou vyzdobit vánoční kouli. A opravdu. Pod trpělivým vedením lektorek a za jejich účinné pomoci si každá přítomná mohla vybrat z mnoha kombinací nabízeného materiálu ten nejkrásnější a přesně stanoveným postupem kouli vyzdobit. Jedna byla krásnější než druhá. Na to, že pro většinu zúčastněných byl tento způsob zdobení naprostou neznámou, byl výsledek ohromující. Po celý večer byla přítomna i velmi příjemná a tvůrčí atmosféra, a tak si účastnice pochutnaly na lahodném pohoštění a odnesly si nejen krásný výrobek ale i příjemný zážitek. Navíc si vyžádaly i slib, že knihovna bude v podobných akcích pokračovat a že se ve stejném složení při podobné akci sejdou už na jaře.

 

Video reportáž z KRIMIFESTU BŘEZOVÁ 2017

Video reportáž z KRIMIFESTU BŘEZOVÁ 2017

Video reportáž ze 17. ročníku KRIMIFESTU BŘEZOVÁ 2017 (13. 11. - 19. 11. 2017) odvysílaná na TV Západ (Regionální televize).

Přečíst »21.11.2017  

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Březová

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Březová.

Cestovatelské kreslení

Cestovatelské kreslení

Kolem světa za šedesát minut?

To se nám opravdu poštěstilo. A kdo byl naším průvodcem, pilotem a dobrodruhem? Malíř, ilustrátor, grafik Adolf Dudek. Spolu s krásnou letuškou – naší paní učitelkou Janou Honsovou –  pan Dudek provedl kluky a holky z mateřských škol a žáky prvních a druhých tříd základní školy africkým kontinentem, Amerikou, Austrálií i Asií. Potkali jsme nejen lvy, indiána, Spidermana, Batmana, ale i Eskymáka a dokonce i Číňana. Humorně a hravě strávená hodinka uběhla strašně rychle a muselo se zpátky do České republiky, na Březovou, do lavic.

Tak zase za rok!

DOPRAVA NA KAMENICI

DOPRAVA NA KAMENICI

Po několikerých jednáních byla prozatím zkušebně zajištěna linková autobusová doprava z Březové na Kamenici. Nový jízdní řád je platný od 2. října. Ranní spoj na Kamenici vyjíždí z březovského autobusového nádraží v 7:32 hod., z Kamenice zpět na Březovou je odjezd v 7:40 a tento spoj pokračuje ještě do Sokolova, přes zastávku Sokolov, banka dále na dopravní terminál. Odpolední spoj pak jede z Březové ve 14:00 hod. a z Kamenice zpět na Březovou ve 14:08 hod. Spoje budou jezdit jen v pracovních dnech, byly zřízeny na základě požadavků občanů Kamenice a jsou určeny především pro dopravu školáků. Zřízení spojů částečně podpořil krajský koordinátor dopravy a město Březová je bude dotovat měsíční částkou 7 tis. Kč.

Jízdní řád viz níže:

Přečíst »27.9.2017 | Kamenice  
Kam po Sokolovsku
Kam po Sokolovsku
Mediální partner města: Český rozhlas Plzeň

VÁNOČNÍ KONCERT BŘEZOVÁ 2017

VÁNOČNÍ KONCERT BŘEZOVÁ 2017

Již tradiční předvánoční akce v Kulturním domě v Březové.

Přečíst »25.10.2017  

Speciální předvánoční předprodej na film PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Speciální předvánoční předprodej na film PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Speciální předprodejní akce na promítání filmu PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY.

Přečíst »6.12.2017  

KINO ADMIRA - PROGRAM NA PROSINEC 2017

KINO ADMIRA - PROGRAM NA PROSINEC 2017

Program digitálního kina Admira na měsíc PROSINEC 2017.

Přečíst »26.11.2017  

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S MUZIKOU

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S MUZIKOU

Základní umělecká škola Sokolov a její odloučené pracoviště Vás srdečně zvou ve středu 20. 12. 2017 od 17:00 h do malého sálu MKD Březová na VÁNOČNÍ POSEZENÍ S MUZIKOU. Těšíme se na vás.

Štědrovečerní setkání s březovskými občany

Štědrovečerní setkání s březovskými občany

Město Březová pořádá tradiční ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ S BŘEZOVSKÝMI OBČANY dne 24. prosince 2017 od 16:30 hodin před radnicí. Adventní atmosféru zpříjemní koledami dechový orchestr „Březováček“ se svými sólisty. Tradičně zajištěno malé občerstvení, svařené víno a medovina. Těšíme se na Vás!!!

Vánoční prakiáda

Vánoční prakiáda

Město Březová s komisí sportu pořádá dne 25. prosince 2017 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PRAKIÁDU. Prezence je od 9:00 h do 10:00 h v tělocvičně malé školy. Střílí se na pistolové terče, malé a velké sklopky. Občerstvení zajištěno, pro 1. – 3. místo trofeje, pro všechny drobné ceny. Možnost zapůjčení praku zdarma na místě. 

Přečíst »29.11.2017  

VÁNOČNÍ BAYREUTH

VÁNOČNÍ BAYREUTH

Město Březová, komise kultury pořádá zájezd na VÁNOČNÍ BAYREUTH, který se uskuteční v sobotu 9. prosince 2017.

Vydejte se poznat poklidnou atmosféru adventních trhů v německém Bayreuthu. Na trzích kromě typických adventních dobrot ochutnáte i další speciality. Dále se zde nachází mnoho pamětihodností a zajímavostí je i možnost navštívit termální lázně Lohengrin Therme.

Odjezd z autobusového nádraží v 8 hod. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Cena zájezdu: 200 Kč

Prodej míst zahájen od 30. října v Infocentru MěÚ Březová. Počet míst je omezen, proto si pospěšte s koupí. 

Přečíst »25.10.2017