Zpráva o vyřízených stížnostech v roce 2007

V roce 2007 nebyly MěÚ Březová doručeny žádné písemné stížnosti.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »23.4.2011  

Zpráva o vyřízených stížnostech v roce 2006

V roce 2006 byly MěÚ Březová doručeny 2 písemné stížnosti, které byly klasifikovány jako oprávněné. Odpovědi na stížnosti byly odeslány vždy ve stanoveném termínu.
Obsah jednotlivých stížností:
- stížnost na neustálé pálení odpadů v obci Rudolec - oprávněná
- stížnost na neoprávněné jednání pracovnice MěÚ - oprávněná
K vyřízení jednotlivých stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ, komisí nebo právního zástupce města.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »22.4.2011  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2005

V roce 2005 byly MěÚ Březová doručeny 2 písemné stížnosti, z toho 1 byla klasifikována jako neoprávněná a 1 jako oprávněná. Odpovědi na stížnosti byly odeslány vždy ve stanoveném termínu.
Obsah jednotlivých stížností:
- stížnost nájemníků na nedostatečný úklid chodeb - neoprávněná,
- stížnost na volné pobíhání psů v obci Rudolec - oprávněná.
K vyřízení jednotlivých stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ, komisí nebo právního zástupce města.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »21.4.2011  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2004

V roce 2004 byly MěÚ Březová doručeny 3 písemné stížnosti, z toho 1 byla klasifikována jako neoprávněná a 2 jako oprávněné. Odpovědi na stížnosti byly odeslány vždy ve stanoveném termínu.
Obsah jednotlivých stížností:
- stížnost na nesprávně podané informace z odboru správy majetku města MěÚ ve věci společné antény:
oprávněná
- stížnost obyvatel Rudolce na špatný stav příjezdové komunikace:
oprávněná, avšak byla postoupena, neboť silnice není majetkem města.
- stížnost na nesprávný postup MěÚ ve věci přechodu nájmu bytu:
neoprávněná
K vyřízení jednotlivých stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ, komisí nebo právního zástupce města.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »20.4.2011  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2003

V roce 2003 byly MěÚ Březová doručeny 3 písemné stížnosti, z toho l byla klasifikována jako neoprávněná a 2 jako oprávněné. Odpovědi na stížnosti byly odeslány vždy ve stanoveném termínu.
Obsah jednotlivých stížností:
- stížnost na majitele zámečku v Kostelní Bříze - nebezpečí úrazu osob - oprávněná,
- stížnost občanů dolní části ul. Gen. Svobody na tvoření údajné skládky za částí Drahotín - oprávněná,
- stížnost na zajíždění kamionu do části Arnoltov (stížnost doručena prostřednictvím Živnostenského úřadu Sokolov) - neoprávněná.
K vyřízení jednotlivých stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ, komisí nebo právního zástupce města.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »19.4.2011